Trả lời mọi thắc mắc của bạn


Liệt kê những bài viết mới nhất

Bài viết mớiNgười viếtVào lúc
paltalk code HdAd
Sun Mar 06, 2016 1:28 am
vb ListView HdAd
Sun Mar 06, 2016 1:00 am
Find occurent of character in string nth HdAd
Sat Jan 16, 2016 10:48 pm
Send listbox items to textbox HdAd
Wed Jan 13, 2016 9:55 pm
[VB] Find word in listbox items HdAd
Wed Jan 13, 2016 7:55 pm
code cho hint2 HdAd
Wed Jan 13, 2016 3:22 pm
[vb] Font RTB HdAd
Tue Dec 29, 2015 10:29 am
[vb] selected text RTB HdAd
Tue Dec 29, 2015 9:06 am
[vb] send unicode text HdAd
Tue Dec 29, 2015 9:03 am
[vb] format multi richtextbox HdAd
Tue Dec 29, 2015 9:01 am
Trang web tai cac bang sang che HdAd
Mon Dec 28, 2015 1:28 pm
[VB] Sử dụng resource của chính chương trình HdAd
Sat Dec 26, 2015 8:56 pm
[vb] Phân biệt class và Module HdAd
Thu Dec 24, 2015 2:39 pm
[VB] MY API and Functions declaration HdAd
Mon Dec 21, 2015 1:45 pm
[vb] Khai báo và sử dụng hàm Setforeground HdAd
Mon Dec 21, 2015 1:29 pm
[VB] Sử dụng hàm Sendmessage để gửi tiếng việt, và format richtextbox HdAd
Mon Dec 21, 2015 1:26 pm
[VB] Find menu context handle/ID by SPY++ HdAd
Fri Dec 18, 2015 1:20 pm
[VB] Find menu context handle/ID - Vu Hai Ninh HdAd
Fri Dec 18, 2015 1:00 pm
[VB] Find menu context handle/ID HdAd
Fri Dec 18, 2015 12:54 pm
[VB] Sleep in VB program HdAd
Thu Dec 17, 2015 7:48 pm
[VB] CLose window if found HdAd
Wed Dec 16, 2015 7:07 pm
[VB] Không cho thay đổi kích cỡ form khi chạy HdAd
Wed Dec 16, 2015 3:28 pm
[VB] Không cho thay đổi text box khi chạy HdAd
Wed Dec 16, 2015 3:22 pm
[VB] Tìm cửa sổ và Button bằng FindWindow & FindWindowsEx HdAd
Wed Dec 16, 2015 3:16 pm
[VB] Xóa text mặc định của text box khi click HdAd
Wed Dec 16, 2015 3:12 pm


You are not connected. Please login or register

Find occurent of character in string nth

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Find occurent of character in string nth Empty Find occurent of character in string nth on Sat Jan 16, 2016 10:45 pm

HdAd

HdAd
Admin
3down vote
Here's a way to do it with Linq.


Code:
Public Function GetNthIndex(searchString As String, charToFind As Char, n As Integer) As Integer
    Dim charIndexPair = searchString.Select(Function(c,i) new with {.Character = c, .Index = i}) _
                                    .Where(Function(x) x.Character = charToFind) _
                                    .ElementAtOrDefault(n-1)
    Return If(charIndexPair IsNot Nothing, charIndexPair.Index, -1)
End Function

Usage
Dim searchString As String = "Assessment"
Dim index As Integer = GetNthIndex(searchString, "s", 4) 'Returns 5


View user profile http://hoidap.forumotion.com

2Find occurent of character in string nth Empty Re: Find occurent of character in string nth on Sat Jan 16, 2016 10:48 pm

HdAd

HdAd
Admin
trong code trên 4 là số lần xuất hiện của kí tự đó. Ví dụ tìm kí tự * xuất hiện trong string "anh* sfsdf* dsfds* fdsfsd*" sẽ cho ra index của dấu * ở lần xuất hiện thứ 4

View user profile http://hoidap.forumotion.com

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum