Trả lời mọi thắc mắc của bạn


Liệt kê những bài viết mới nhất

Bài viết mớiNgười viếtVào lúc
paltalk code HdAd
Sun Mar 06, 2016 1:28 am
vb ListView HdAd
Sun Mar 06, 2016 1:00 am
Find occurent of character in string nth HdAd
Sat Jan 16, 2016 10:48 pm
Send listbox items to textbox HdAd
Wed Jan 13, 2016 9:55 pm
[VB] Find word in listbox items HdAd
Wed Jan 13, 2016 7:55 pm
code cho hint2 HdAd
Wed Jan 13, 2016 3:22 pm
[vb] Font RTB HdAd
Tue Dec 29, 2015 10:29 am
[vb] selected text RTB HdAd
Tue Dec 29, 2015 9:06 am
[vb] send unicode text HdAd
Tue Dec 29, 2015 9:03 am
[vb] format multi richtextbox HdAd
Tue Dec 29, 2015 9:01 am
Trang web tai cac bang sang che HdAd
Mon Dec 28, 2015 1:28 pm
[VB] Sử dụng resource của chính chương trình HdAd
Sat Dec 26, 2015 8:56 pm
[vb] Phân biệt class và Module HdAd
Thu Dec 24, 2015 2:39 pm
[VB] MY API and Functions declaration HdAd
Mon Dec 21, 2015 1:45 pm
[vb] Khai báo và sử dụng hàm Setforeground HdAd
Mon Dec 21, 2015 1:29 pm
[VB] Sử dụng hàm Sendmessage để gửi tiếng việt, và format richtextbox HdAd
Mon Dec 21, 2015 1:26 pm
[VB] Find menu context handle/ID by SPY++ HdAd
Fri Dec 18, 2015 1:20 pm
[VB] Find menu context handle/ID - Vu Hai Ninh HdAd
Fri Dec 18, 2015 1:00 pm
[VB] Find menu context handle/ID HdAd
Fri Dec 18, 2015 12:54 pm
[VB] Sleep in VB program HdAd
Thu Dec 17, 2015 7:48 pm
[VB] CLose window if found HdAd
Wed Dec 16, 2015 7:07 pm
[VB] Không cho thay đổi kích cỡ form khi chạy HdAd
Wed Dec 16, 2015 3:28 pm
[VB] Không cho thay đổi text box khi chạy HdAd
Wed Dec 16, 2015 3:22 pm
[VB] Tìm cửa sổ và Button bằng FindWindow & FindWindowsEx HdAd
Wed Dec 16, 2015 3:16 pm
[VB] Xóa text mặc định của text box khi click HdAd
Wed Dec 16, 2015 3:12 pm


You are not connected. Please login or register

[vb] Phân biệt class và Module

Go down  Message [Page 1 of 1]

1[vb] Phân biệt class và Module Empty [vb] Phân biệt class và Module on Thu Dec 24, 2015 2:39 pm

HdAd

HdAd
Admin
Phân biệt Class và Module :

1. Giống nhau : Cả hai đều có thể chứa các thuộc tính (Properties), hàm (Function), thủ tục (Sub) (hàm và thủ tục được gọi chung là Method)...

2. Khác nhau : trong Module, các thuộc tính, hàm, thủ tục có thể được sử dụng trực tiếp. Còn trong Class ta phải khởi tạo một biến có kiểu là Class đó thì mới sử dụng được, trừ khi các thuộc tính, hàm, thủ tục được khai báo với từ khóa Shared trong VB Net hay Static trong C# (trong trường hợp này lại giống Module)

Do đó khi muốn tạo một kiểu dữ liệu mới, thì dùng Class (hoặc Structure). Muốn tạo sẵn một số hằng, hàm, thủ tục để có thể truy xuất bất cứ lúc nào thì nên dùng Module (hoặc có thể dùng Class nhưng phải khai báo là Shared)

* Vấn đề như bạn nêu trên là tùy thuộc vào phạm vi hoạt động tùy theo khai báo của bạn. Nếu khai báo là Public thì không bị giới hạn phạm vi có nghĩa là các Project khác có thể sử dụng (như bạn nói là thấy), khai báo là Private thì bị giới hạn trong phạm vi của Class (hay Module, Struture) đó thôi, khai báo là Friend thì phạm vi bị giới hạn trong Project đó.

Chào bạn.

View user profile http://hoidap.forumotion.com

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum