Trả lời mọi thắc mắc của bạn


Liệt kê những bài viết mới nhất

Bài viết mớiNgười viếtVào lúc
paltalk code HdAd
Sun Mar 06, 2016 1:28 am
vb ListView HdAd
Sun Mar 06, 2016 1:00 am
Find occurent of character in string nth HdAd
Sat Jan 16, 2016 10:48 pm
Send listbox items to textbox HdAd
Wed Jan 13, 2016 9:55 pm
[VB] Find word in listbox items HdAd
Wed Jan 13, 2016 7:55 pm
code cho hint2 HdAd
Wed Jan 13, 2016 3:22 pm
[vb] Font RTB HdAd
Tue Dec 29, 2015 10:29 am
[vb] selected text RTB HdAd
Tue Dec 29, 2015 9:06 am
[vb] send unicode text HdAd
Tue Dec 29, 2015 9:03 am
[vb] format multi richtextbox HdAd
Tue Dec 29, 2015 9:01 am
Trang web tai cac bang sang che HdAd
Mon Dec 28, 2015 1:28 pm
[VB] Sử dụng resource của chính chương trình HdAd
Sat Dec 26, 2015 8:56 pm
[vb] Phân biệt class và Module HdAd
Thu Dec 24, 2015 2:39 pm
[VB] MY API and Functions declaration HdAd
Mon Dec 21, 2015 1:45 pm
[vb] Khai báo và sử dụng hàm Setforeground HdAd
Mon Dec 21, 2015 1:29 pm
[VB] Sử dụng hàm Sendmessage để gửi tiếng việt, và format richtextbox HdAd
Mon Dec 21, 2015 1:26 pm
[VB] Find menu context handle/ID by SPY++ HdAd
Fri Dec 18, 2015 1:20 pm
[VB] Find menu context handle/ID - Vu Hai Ninh HdAd
Fri Dec 18, 2015 1:00 pm
[VB] Find menu context handle/ID HdAd
Fri Dec 18, 2015 12:54 pm
[VB] Sleep in VB program HdAd
Thu Dec 17, 2015 7:48 pm
[VB] CLose window if found HdAd
Wed Dec 16, 2015 7:07 pm
[VB] Không cho thay đổi kích cỡ form khi chạy HdAd
Wed Dec 16, 2015 3:28 pm
[VB] Không cho thay đổi text box khi chạy HdAd
Wed Dec 16, 2015 3:22 pm
[VB] Tìm cửa sổ và Button bằng FindWindow & FindWindowsEx HdAd
Wed Dec 16, 2015 3:16 pm
[VB] Xóa text mặc định của text box khi click HdAd
Wed Dec 16, 2015 3:12 pm


You are not connected. Please login or register

Bảo quản kháng sinh (antibiotic storage)

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Bảo quản kháng sinh (antibiotic storage) Empty Bảo quản kháng sinh (antibiotic storage) on Tue Oct 20, 2015 2:16 pm

HdAd

HdAd
Admin
Antibiotics Reference Guide
ProductProd. No.Mol. Wt.Gram
(+)
bacteria
Gram
(-)
bacteria
Myco-
bacteria
Myco-
plasma
Toxicity to microbes (µg/ml)Toxicity to plant tissue (µg/ml)Working conc. (µg/ml) and applications1Product SolubilityLiquid Storage
CarbenicillinC3416422.4XXX  500>1000up to 500 (CC,PR,EC)Water-0°C
2-8°C
3 days
CefotaximeC7039477.4XXX  90>100up to 500 (CC,PR,EC)Water-0°C
2-8°C
22 days
ChloramphenicolC1919323.1XXXXXX128>110-35 (TS)EtOH2-8°C
30 days
G418 Disulfate SaltG1279692.7      10-500Water-20°C
6 mo.
Gentamicin sulfateG6896 XXX XX50>50up to 250 (CC)Water2-8°C
12 mo.
Hygromycin BH9773527.5      100-200Water2-8°C
6 mo.
KanamycinK4378582.6XXXX XX100>216 (SSC);
up to 40
(CC,PR,EC)
Water2-8°C
12 mo.
ParomycinP8692615.6XXX     Water2-8°C
21 days
Penicillin G, potassiumP8306372.5XXX  1005 up to 100Water2-8°C
4 days
Penicillin G, sodiumP8431356.4XXX  1005 up to 100Water2-8°C
4 days
RifampicinR7382823.0XXXXXX 15>2550 (TS);
up to 25
(PC,TEC)
DMSO2-8°C
1 day
Streptomycin sulfateS07741457.4XXXX 100>16 Water2-8°C
30 days
VancomycinV11301485.7XX   5>100up to 10 (PC);
up to 40
(cc,EC,STM)
Water2-8°C
7 days
XX = Effective against most species
X = Effective against certain species
lol!

View user profile http://hoidap.forumotion.com

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum